Procrete Flake Flooring - Flake Colours

MARBLETONE COLOUR RANGE

Black Marble (L)

Midnight Marble (L)

Richmond Marble (L)

Rusty Marble (L)

Pine Marble (L)

Black Marble (S)

Midnight Marble (S)

Richmond Marble (S)

Rusty (S)

Pine Marble (S)

Grey Metal Marble (L)

Heritage Marble (L)

Caramel Marble (L)

Tan Marble (L)

Terracotta Marble (L)

Grey Metal Marble (S)

Heritage Marble (S)

Caramel Marble (S)

Tan Marble (S)

 

(S) = Small Flake (L) = Large Flake